Beboerinfo og FAQ (Internside)

Informasjon til leietakere 

Det er mye en lurer på som leietaker og mange spørsmål dukker opp etter at du har flyttet inn. Vi har samlet de flest stilte spørsmål og besvart dem. Se gjennom lista, så finner du trolig svar på det du lurer på, om ikke så tar du kontakt med eva@aha.no eller sender en henvendelse på din side i vår boligportal aha.unialltid.no eller i appen vår AHA EIENDOM.

INFLYTTINGSINFORMASJON FOR NYE LEIETAKERE FINNES HER:

LES MER

Fremleie

Om du skal være borte fra boligen du leier av oss i en lengre periode kan du fremleie boligen. Det betyr at du kan leie den ut til noen andre hvis du f.eks. skal på en lengre reise eller utveksling. Disse vilkår gjelder:

Det er kun med vår godkjenning du kan fremleie boligen du leier av oss. Du må selv finne en leietaker som skal leie din bolig.

Bor du i et kollektiv eller dublett så må øvrige leietakere gi et samtykke på den du ønsker som fremleietaker.

Som leietaker hos oss har du fortsatt fullt ansvar for ditt leieforhold, selv i perioden du fremleier boligen. Dvs, vi forholder oss til deg som vår leietaker, og din fremleietaker forholder seg til deg som sin utleier.

Du må skrive fremleiekontrakt med vedkommende du har fått godkjent som fremleietaker. Denne kontrakten får du ved henvendelse til oss, og det er kun denne som skal benyttes i fremleieavtaler.

Du som leietaker er bundet av kontrakten du har signert med oss, og må forholde deg til hva leiekontrakten din sier om oppsigelse og frister rundt dette.

Skulle det likevel oppstå noe i leieperioden hvor du blir nødt å flytte ut utenom fast utflyttingsperiode så kan det finnes en mulighet for det om du finner noen til å overta ditt nåværende leieforhold. Det er du som leietaker sitt hele og fulle ansvar å finne noen til å overta ditt leieforhold, men vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller har utleier rett til å avvise de leietakerkandidater som du har funnet (som vil si at du må finne en annen) og vi har rett til å oppjustere utleiepris etter KPI eller markedspris.

Ta kontakt med oss om det er slik at du vil sette igang en slik prosess.

Hvis du har spørsmål til kontrakten, inn-/utflytting, internt bytte av bolig, oppsigelse o.l., send en henvendelse til eva@aha.no. Vi ønsker helst dialog per e-post, og vi lover å svare deg så fort vi kan.

Skal du registrere en oppsigelse, gjør du dette direkte på din side når du logger deg inn på vår boliportal aha.unialltid.no eller via appen AHA Eiendom.

Strøm, TV og Internett

Der vi i AHA har satt inn TV (kollektiv) betaler vi for lisensen, men alltid ellers hvor du har medbrakt din egen TV er du selv ansvarlig for å ha en gyldig TV-lisens for din TV.

Fjernvarme belastes fra og med sommeren 2020 a-konto mot en prosentandel av det totale arealet som ligger i eiendommen. Forbruket avregnes etter faktisk forbruk en gang hvert år. Etter avregningen vil differansen mellom faktisk forbruk og estimert forbruk bli kreditert eller fakturert den enkelte beboer og kontrakt. Dette gjelder kun for nye leiekontrakter som inngås fra og med 2020.

AHA Eiendom er opptatt av å unngå overforbruk av strøm og fjernvarme som miljøtiltak. Våre beboere bidrar til dette ved å ha fokus på og redusere unødvendig oppvarming. Ved riktig fokus blant beboerne kan man redusere sitt eget forbruk og samtidig spare penger og miljø. Vi vil oppfordre alle til å gjøre sitt for både miljø og økonomi.

Vi jobber hele tiden med forbedringer av ENØK løsninger i hele vår eiendomsportefølje.

«ENØK er et begrep som omtaler hvordan man kan bruke energi mer økonomisk, både med tanke på miljøet og lommeboka. Det fine er at disse to tingene går hånd i hånd.»

Alle henvendelser angående TV- og internettabonnement rettes til våre leverandører som gjelder der du leier.

Internett og kabel-TV på våre utleieenheter leveres hovedsakelig av Telia (telefon 21545454). De kan også nås pr mail på Storkunde-trondheim@telia.no

Unntakene er:

Kalvskinnsgata 2: her leverer Real Company nettløsning (kundesupport@realnett.no) og mulighet for riks-TV.

Kongens gate 34 og 49: her er det analogt signal for kabel-TV fra Canal Digital.

Kongens gate 66: her kan det bestilles TV-signal fra Riks-TV.

For deg som bor i kollektiv hvor Telia er leverandør, så tar du kontakt med Telia og oppgir kundenr som står på den hvite boksen under TVen i fellesrommet.

Vår leverandør av kraft er FosenKraft AS, og strømnettet styres av TENSIO.

Når du flytter inn eller ut av en bolig hos oss, så er det en representant fra AHA Eiendom som registrerer og melder inn dette til kraftselskapet. Du vil da motta informasjon fra Fosenkraft med forespørsel om du ønsker å være kunde. Du svarer enten «Ja», eller du har mulighet til å velge en annen leverandør for kraft.

Du som kunde skal ikke si opp din strøm/kraftavtale på egen hånd. Det er det AHA Eiendom som håndterer.

Internett og kabel-TV for våre utleieenheter leveres hovedsakelig av Telia (telefon 21545454 eller mail Storkunde-trondheim@telia.no).

Unntakene er:
Kalvskinnsgata 2: Her leverer Real Company nettløsning (kundesupport@realnett.no) og mulighet for riks-TV.
Kongens gate 34 og 49: Her er det analogt signal for kabel-TV fra Canal Digital.
Kongens gate 66: Her kan det bestilles TV-signal fra riks-TV.

Hjemmesentral for internett og TV er montert i leilighetene Telia leverer til. Leietakere (gjelder ikke hybler i kollektiv) må selv kontakte Telia og opprette kundeforhold for å få aktivert internett, og evt. bestille TV-dekoder, selv om det er inkludert for disse leilighetene.

For leietakere i kollektiv hvor Telia er leverandør, så finner du innloggingsdetaljer på den hvite boksen under TVen i fellesrommet.

Dersom man ønsker TV på egen hybel kan man kjøpe et av Telias alternativer selv, med priser fra 49,-/mnd. Dekoder bestilles fra Telia via deres kundesenter eller hentes ut direkte fra deres adresse Brattørkaia 17, 7010 Trondheim (rett ved brua som går mellom Trondheim Sentralstasjon og Trondheim Hurtigbåtterminal). Ved endt leieforhold er leietaker selv ansvarlig for å si opp sitt kundeforhold og returnere dekoder til Telia. Dette gjøres enten ved å sende i post eller ved å levere direkte til deres servicekontor med adressen ovenfor.

Melde feil/mangler

AHA Eiendom har forsikringer som gjelder for selve bygningene. Leietakere er selv ansvarlig for å forsikre sitt innbo.

Ønsker du å varsle om feil og/eller mangler i boligen, skader som har oppstått eller om du trenger hjelp til å forstå noe av det tekniske, så skal det opprettes en henvendelse via vår boligportal. Du finner dette når du logger deg inn på vår app AHA Eiendom eller på https://aha.unialltid.no/.  Om det er situasjoner som trenger akutt håndtering så kontakter du vaktmester direkte. Kontaktinfo finnes ved postkasser/heis/innganger i alle våre bygg.

Ved overtakelse av leieobjektet skal leietaker sammen med utleier gjennomgå boligen. Leietaker fyller ut innsjekkskjema elektronisk i vår app. https://aha.unialltid.no/ Om du etter dette, oppdager andre feil og mangler du vil ha registrert på innsjekkskjemaet, må du skriftlig sende beskjed til utleier innen 1 uke etter innflytting. Utfylt innsjekkskjema vil være grunnlag for status på boligen ved utsjekk/utflytting.

Feil/mangler meldes inn via din side på aha.unialltid.no, under «Henvendelser». Om situasjonen er akutt må du ringe vaktmester! Kontaktinfo finnes på alle våre eiendommer, trappeoppgang, heis eller ved postkasser o.l.

Kontrakt

Du kan legge inn boligsøknad hos oss når som helst gjennom året, og vi leier ut fortløpende når vi får noe ledig.

Om du har signert en leiekontrakt med oss, men får avslag på studieplass du har søkt på i Trondheim, så kan du ha mulighet til å kansellere leieavtalen du har signert. Du kan sende inn en kansellering på eva@aha.no  innen 23.juli vedlagt kopi av ditt opptaksresultat som bekrefter at du ikke har fått studieplass i Trondheim. Merk at det er først når din kansellering er godkjent av oss at du ikke lenger er bundet av din leiekontrakt. Denne kanselleringsmuligheten gjelder ikke for de som allerede er innflyttet.

Når du har fått tildelt en leiekontrakt av oss, så har du 3 dager på å bestemme deg for om du vil leie eller ikke. Ønsker du å leie, signerer du kontrakten, ønsker du ikke å leie, avslår du kontrakten.

Kontrakten signeres digitalt ved bruk av bankID. Om du ikke har bankID eller ikke kan signere digitalt, kan kontrakten signeres for hånd for deretter å lastes opp i «Dokumenter» inne på vår boligportal aha.unialltid.no. Send e-post til utleieansvarlig eva@aha.no innen signeringsfristen utløper om det er slik at du vil signere for hånd. Om du velger å signere for hånd, må den originale, signerte kontrakten medbringes på innflyttingsdagen din.

Vi gjennomfører en fortløpende behandling av søknader og tildeling av leiekontrakter på ledige boliger. Men for de som ønsker bolig fra sommeren/studiestart er tildeling av leiekontrakt avhengig av når vi får oversikt over hva som vil bli ledig, i form av mottatte oppsigelser. Årets oppsigelser kommer i hovedsak i mars-april, og det vil si at hovedtildeling ikke skjer før i april/mai. Men i noen tilfeller tildeler vi boliger for høstsemesteret allerede i januar, så ta kontakt om du vil være «først til mølla».

Økonomi

AHA Eiendom har forsikringer som gjelder for selve bygningene. Leietakere er selv ansvarlig for å forsikre sitt innbo.

Husleien faktureres alltid forskuddsvis med forfall den 1. hver måned. Dette gjelder også ved innflytting, at den skal være innbetalt før du får overta nøkler og kan flytte inn.

Alle våre depositum er summen av 3 husleier.
Unntaket er for de som leier på Camp Trondheim, som har egne kontrakter for studentboliger og her utgjør depositumet summen av 2 husleier.

Du har i noen tilfeller mulighet for å finansiere depositum gjennom https://d.soderbergpartners.no/

Ta kontakt med oss for info om dette er mulig for ditt leieforhold.

Partene kan, med én måneds skriftlig varsel, kreve leien regulert i takt med endringene i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting. Regulering kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeks som forelå en måned før leieforholdets begynnelse.

Når det nærmer seg innflyttingsdato, må dere betale depositum for leieforholdet. Depositum tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på eiendommen, inventar på hybel og fellesrom, utgifter ved en eventuell fravikelse, samt andre krav etter leiekontrakten. Vi har ulike måter for innbetaling av depositum alt etter hvor du leier:

På Camp Trondheim (studentby) skal depositum innbetales til utleiers felles depositumkonto jf. husleielovens §3-5 samt forskrift nr. 628 §1 av 2 juni 2009. Se varselssenteret i appen AHA Eiendom, evt. kan du logge deg inn her: https://aha.unialltid.no/ for instruks vedr. innbetaling av depositum.

Når det gjelder alle andre leieforhold skal depositum innbetales på en sperret konto i Handelsbanken. Det er vi i AHA Eiendom som bestiller og betaler kontoen for dere. I den forbindelse trenger vi at du gir oss info om fullt fødsels- og personnummer. Iom at dette er sensitiv informasjon, så kan personnummer registreres direkte når du logger deg inn på din side i vår boligportal, via fanen henvendelse.

Når vi har bestilt kontoen i ditt navn, vil du motta mail/sms fra Handelsbanken om å lese gjennom avtalen og signere den elektronisk vha BankId. Deretter skal den innen kort tid være klar for overføring av depositumsbeløpet.

Depositum skal være innbetalt til depositumskonto eller felles depositumskonto i god tid før avtalt innsjekk/innflytting.
Ingen depositum innbetalt = ingen nøkler utlevert.

Oppsigelse

Om du har signert en leiekontrakt med oss, men får avslag på studieplass du har søkt på i Trondheim, så kan du ha mulighet til å kansellere leieavtalen du har signert. Du kan sende inn en kansellering på eva@aha.no  innen 23.juli vedlagt kopi av ditt opptaksresultat som bekrefter at du ikke har fått studieplass i Trondheim. Merk at det er først når din kansellering er godkjent av oss at du ikke lenger er bundet av din leiekontrakt. Denne kanselleringsmuligheten gjelder ikke for de som allerede er innflyttet.

Om du skal være borte fra boligen du leier av oss i en lengre periode kan du fremleie boligen. Det betyr at du kan leie den ut til noen andre hvis du f.eks. skal på en lengre reise eller utveksling. Disse vilkår gjelder:

Det er kun med vår godkjenning du kan fremleie boligen du leier av oss. Du må selv finne en leietaker som skal leie din bolig.

Bor du i et kollektiv eller dublett så må øvrige leietakere gi et samtykke på den du ønsker som fremleietaker.

Som leietaker hos oss har du fortsatt fullt ansvar for ditt leieforhold, selv i perioden du fremleier boligen. Dvs, vi forholder oss til deg som vår leietaker, og din fremleietaker forholder seg til deg som sin utleier.

Du må skrive fremleiekontrakt med vedkommende du har fått godkjent som fremleietaker. Denne kontrakten får du ved henvendelse til oss, og det er kun denne som skal benyttes i fremleieavtaler.

Du som leietaker er bundet av kontrakten du har signert med oss, og må forholde deg til hva leiekontrakten din sier om oppsigelse og frister rundt dette.

Skulle det likevel oppstå noe i leieperioden hvor du blir nødt å flytte ut utenom fast utflyttingsperiode så kan det finnes en mulighet for det om du finner noen til å overta ditt nåværende leieforhold. Det er du som leietaker sitt hele og fulle ansvar å finne noen til å overta ditt leieforhold, men vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller har utleier rett til å avvise de leietakerkandidater som du har funnet (som vil si at du må finne en annen) og vi har rett til å oppjustere utleiepris etter KPI eller markedspris.

Ta kontakt med oss om det er slik at du vil sette igang en slik prosess.

Våre leiekontrakter har en varighet på 3 år. Vilkår for oppsigelse finner du i leiekontraktens pkt 5.

Hvis du har spørsmål til kontrakten, inn-/utflytting, internt bytte av bolig, oppsigelse o.l., send en henvendelse til eva@aha.no. Vi ønsker helst dialog per e-post, og vi lover å svare deg så fort vi kan.

Skal du registrere en oppsigelse, gjør du dette direkte på din side når du logger deg inn på vår boliportal aha.unialltid.no eller via appen AHA Eiendom.

I løpet av de første 14 dagene etter at du har signert en leiekontrakt så kan du benytte deg av en angrerett regulert av Angrerettsloven. Merk at dette gjelder kun om avtalen er signert via nett og ikke for hånd, og den gjelder ikke om du allerede har flyttet inn i boligen du skal leie.

En annen mulighet for kansellering er for våre studenter: Om du ved det ordinære studieopptaket i juli har fått avslag på din søknad om studieplass, altså ikke har kommet inn på studiene du har søkt på i Trondheim og ikke skal flytte hit, så kan du mellom 20.-23.juli kansellere den signerte leieavtalen ved å sende en skriftlig kansellering til eva@aha.no. Kanselleringen  vedlegges en kopi av opptaksresultatet ditt.

Merk at om du leier hos oss allerede, og ikke har kommet inn på videre studier i Trondheim, så gjelder ikke denne kanselleringsmuligheten. Da må du si opp leieavtalen på vanlig måte regulert av leiekontrakten din.

Praktiske hensyn

Det er ikke tillatt med noen typer husdyr i våre boliger. Vi har nulltoleranse for all dyrehold, og anser dette som oppsigelsesgrunn da det er brudd på inngått kontrakt.

AHA er opptatt av resirkulering og det er godt tilrettelagt for søppelsortering på alle våre eiendommer. De som bor i sentrum har som regel kun restavfall i umiddelbar nærhet inne i bygården, men nærmeste miljøstasjon for papp/papir, plastemballasje og annet avfall som glass/metall er aldri langt unna. Sjekk https://trv.no/levere-avfall/returpunkt-og-midtbypunkt/ for nærmere informasjon.

På Camp Trondheim har vi sjakter for restavfall, papp/papir og plast samt en container for farlig avfall i umiddelbar nærhet til boligene. Glass og metall kastes i container ved Coop Prix lengre ned i Persaunveien.

AHA Eiendom har forsikringer som gjelder for selve bygningene. Leietakere er selv ansvarlig for å forsikre sitt innbo.

For å få nøkler må du møte til innsjekk. Innsjekk skal avtales med oss på forhånd, og møtetidspunktet må avtales senest 14 dager før kontraktstart/datoen du ønsker å flytte inn. Merk deg at vi ikke gjør innflyttinger utenfor vår kontortid som er man-fre kl 08-16.

Vi har et begrenset antall regulerte parkeringsplasser tilgjengelige på noen av våre eiendommer. Som beboer kan du søke om å leie fast parkeringsplass. Det koster 250,- kr pr.mnd med unntak av p-plasser i sentrum som koster mellom 1000,- og 1500,- kr pr mnd.
Våre p-plasser har èn (1) måneds oppsigelsestid.
På vår studentby Camp Trondheim kan vi utstede midlertidige parkeringsbevis (gratis 3 dager). Dette må avtales med oss senest to dager i forveien av den aktuelle perioden.

Ellers er det sykkelparkering på alle våre eiendommer. Bor du i sentrumsområdet eller på vår studentby, må sykkelen din merkes med gyldig sykkeloblat. Sykkeloblat blir gitt til alle leietakere innen utgangen av september.

Alle boenheter utenom Kongens gate 34 har bod tilhørende boenheten. Leilighetene har sin egen bod, mens hybler i samme kollektiv og dubletter gjerne deler. Noen av våre leiligheter har både bod inne i leiligheten og ekstra i kjeller/fellesareal.

Ta kontakt med oss hvis du har mistet nøkkelen din, så bestiller vi opp en ny til deg. Ved tap av nøkler/nøkkelkort har utleier krav på å få dekket alle sine kostnader. Vi tar 1200,- for tap av nøkkel og 350,- for tap av chip/adgangskort/kodekort.

Partene kan, med én måneds skriftlig varsel, kreve leien regulert i takt med endringene i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting. Regulering kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeks som forelå en måned før leieforholdets begynnelse.

For Camp Trondheim: Om du har låst deg ut, eller mistet nøkkelen din så er det NOKAS vektertjeneste som skal kontaktes.
Sentral: 02580, dir. vekter: 916 45 956

For øvrige eiendommer, ta kontakt med ansvarlig vaktmester.

Gebyr for utrykning faktureres etter gjeldende satser.

Når det nærmer seg innflyttingsdato, må dere betale depositum for leieforholdet. Depositum tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på eiendommen, inventar på hybel og fellesrom, utgifter ved en eventuell fravikelse, samt andre krav etter leiekontrakten. Vi har ulike måter for innbetaling av depositum alt etter hvor du leier:

På Camp Trondheim (studentby) skal depositum innbetales til utleiers felles depositumkonto jf. husleielovens §3-5 samt forskrift nr. 628 §1 av 2 juni 2009. Se varselssenteret i appen AHA Eiendom, evt. kan du logge deg inn her: https://aha.unialltid.no/ for instruks vedr. innbetaling av depositum.

Når det gjelder alle andre leieforhold skal depositum innbetales på en sperret konto i Handelsbanken. Det er vi i AHA Eiendom som bestiller og betaler kontoen for dere. I den forbindelse trenger vi at du gir oss info om fullt fødsels- og personnummer. Iom at dette er sensitiv informasjon, så kan personnummer registreres direkte når du logger deg inn på din side i vår boligportal, via fanen henvendelse.

Når vi har bestilt kontoen i ditt navn, vil du motta mail/sms fra Handelsbanken om å lese gjennom avtalen og signere den elektronisk vha BankId. Deretter skal den innen kort tid være klar for overføring av depositumsbeløpet.

Depositum skal være innbetalt til depositumskonto eller felles depositumskonto i god tid før avtalt innsjekk/innflytting.
Ingen depositum innbetalt = ingen nøkler utlevert.

En representant fra AHA Eiendom møter deg ved boligen til avtalt tidspunkt for innflytting. Leietaker fyller ut en elektronisk innsjekksliste som ligger i AHA-appen der alle leietakere har egen unik bruker. Sjekklisten er sendt inn når denne er fullført i appen. Dette gjøres både av informative grunner samt for å avdekke skader eller mangler i boligen du skal leie. For de av dere som skal betale for strøm/fjernvarme i tillegg til husleie, må det også fylles ut et flytteskjema på strøm som sendes inn av oss. Videre vil du bli vist rundt og forklart hvordan ting fungerer mht brannalarm, søppel, post, bod, etc.

Inn/utflytting

Husleien løper fra kontraktstart uavhengig av når du flytter inn. Husk og avtale innflyttingstidspunkt med oss per e-post, senest 14 dager før datoen du ønsker å flytte inn.

Husleien faktureres alltid forskuddsvis med forfall den 1. hver måned. Dette gjelder også ved innflytting, at den skal være innbetalt før du får overta nøkler og kan flytte inn.

For å få nøkler må du møte til innsjekk. Innsjekk skal avtales med oss på forhånd, og møtetidspunktet må avtales senest 14 dager før kontraktstart/datoen du ønsker å flytte inn. Merk deg at vi ikke gjør innflyttinger utenfor vår kontortid som er man-fre kl 08-16.

Om du skal være borte fra boligen du leier av oss i en lengre periode kan du fremleie boligen. Det betyr at du kan leie den ut til noen andre hvis du f.eks. skal på en lengre reise eller utveksling. Disse vilkår gjelder:

Det er kun med vår godkjenning du kan fremleie boligen du leier av oss. Du må selv finne en leietaker som skal leie din bolig.

Bor du i et kollektiv eller dublett så må øvrige leietakere gi et samtykke på den du ønsker som fremleietaker.

Som leietaker hos oss har du fortsatt fullt ansvar for ditt leieforhold, selv i perioden du fremleier boligen. Dvs, vi forholder oss til deg som vår leietaker, og din fremleietaker forholder seg til deg som sin utleier.

Du må skrive fremleiekontrakt med vedkommende du har fått godkjent som fremleietaker. Denne kontrakten får du ved henvendelse til oss, og det er kun denne som skal benyttes i fremleieavtaler.

Du som leietaker er bundet av kontrakten du har signert med oss, og må forholde deg til hva leiekontrakten din sier om oppsigelse og frister rundt dette.

Skulle det likevel oppstå noe i leieperioden hvor du blir nødt å flytte ut utenom fast utflyttingsperiode så kan det finnes en mulighet for det om du finner noen til å overta ditt nåværende leieforhold. Det er du som leietaker sitt hele og fulle ansvar å finne noen til å overta ditt leieforhold, men vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller har utleier rett til å avvise de leietakerkandidater som du har funnet (som vil si at du må finne en annen) og vi har rett til å oppjustere utleiepris etter KPI eller markedspris.

Ta kontakt med oss om det er slik at du vil sette igang en slik prosess.

Alle våre depositum er summen av 3 husleier.
Unntaket er for de som leier på Camp Trondheim, som har egne kontrakter for studentboliger og her utgjør depositumet summen av 2 husleier.

Du har i noen tilfeller mulighet for å finansiere depositum gjennom https://d.soderbergpartners.no/

Ta kontakt med oss for info om dette er mulig for ditt leieforhold.

Våre leiekontrakter har en varighet på 3 år. Vilkår for oppsigelse finner du i leiekontraktens pkt 5.

Hvis du har spørsmål til kontrakten, inn-/utflytting, internt bytte av bolig, oppsigelse o.l., send en henvendelse til eva@aha.no. Vi ønsker helst dialog per e-post, og vi lover å svare deg så fort vi kan.

Skal du registrere en oppsigelse, gjør du dette direkte på din side når du logger deg inn på vår boliportal aha.unialltid.no eller via appen AHA Eiendom.

Ved overtakelse av leieobjektet skal leietaker sammen med utleier gjennomgå boligen. Leietaker fyller ut innsjekkskjema elektronisk i vår app. https://aha.unialltid.no/ Om du etter dette, oppdager andre feil og mangler du vil ha registrert på innsjekkskjemaet, må du skriftlig sende beskjed til utleier innen 1 uke etter innflytting. Utfylt innsjekkskjema vil være grunnlag for status på boligen ved utsjekk/utflytting.

Feil/mangler meldes inn via din side på aha.unialltid.no, under «Henvendelser». Om situasjonen er akutt må du ringe vaktmester! Kontaktinfo finnes på alle våre eiendommer, trappeoppgang, heis eller ved postkasser o.l.

Når det nærmer seg innflyttingsdato, må dere betale depositum for leieforholdet. Depositum tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på eiendommen, inventar på hybel og fellesrom, utgifter ved en eventuell fravikelse, samt andre krav etter leiekontrakten. Vi har ulike måter for innbetaling av depositum alt etter hvor du leier:

På Camp Trondheim (studentby) skal depositum innbetales til utleiers felles depositumkonto jf. husleielovens §3-5 samt forskrift nr. 628 §1 av 2 juni 2009. Se varselssenteret i appen AHA Eiendom, evt. kan du logge deg inn her: https://aha.unialltid.no/ for instruks vedr. innbetaling av depositum.

Når det gjelder alle andre leieforhold skal depositum innbetales på en sperret konto i Handelsbanken. Det er vi i AHA Eiendom som bestiller og betaler kontoen for dere. I den forbindelse trenger vi at du gir oss info om fullt fødsels- og personnummer. Iom at dette er sensitiv informasjon, så kan personnummer registreres direkte når du logger deg inn på din side i vår boligportal, via fanen henvendelse.

Når vi har bestilt kontoen i ditt navn, vil du motta mail/sms fra Handelsbanken om å lese gjennom avtalen og signere den elektronisk vha BankId. Deretter skal den innen kort tid være klar for overføring av depositumsbeløpet.

Depositum skal være innbetalt til depositumskonto eller felles depositumskonto i god tid før avtalt innsjekk/innflytting.
Ingen depositum innbetalt = ingen nøkler utlevert.

En representant fra AHA Eiendom møter deg ved boligen til avtalt tidspunkt for innflytting. Leietaker fyller ut en elektronisk innsjekksliste som ligger i AHA-appen der alle leietakere har egen unik bruker. Sjekklisten er sendt inn når denne er fullført i appen. Dette gjøres både av informative grunner samt for å avdekke skader eller mangler i boligen du skal leie. For de av dere som skal betale for strøm/fjernvarme i tillegg til husleie, må det også fylles ut et flytteskjema på strøm som sendes inn av oss. Videre vil du bli vist rundt og forklart hvordan ting fungerer mht brannalarm, søppel, post, bod, etc.

Når du har fått tildelt en leiekontrakt av oss, så har du 3 dager på å bestemme deg for om du vil leie eller ikke. Ønsker du å leie, signerer du kontrakten, ønsker du ikke å leie, avslår du kontrakten.

Kontrakten signeres digitalt ved bruk av bankID. Om du ikke har bankID eller ikke kan signere digitalt, kan kontrakten signeres for hånd for deretter å lastes opp i «Dokumenter» inne på vår boligportal aha.unialltid.no. Send e-post til utleieansvarlig eva@aha.no innen signeringsfristen utløper om det er slik at du vil signere for hånd. Om du velger å signere for hånd, må den originale, signerte kontrakten medbringes på innflyttingsdagen din.

Load More