Beboerinfo og FAQ

Informasjon til leietakere i AHA Eiendom

STRØM: Strøm er inkludert i husleien på alle våre hybler og hybelleiligheter, og leietaker trenger derfor ikke ordne noe selv. Ved innflytting til leilighet leser representant fra AHA Eiendom av strøm sammen med leietaker, og sender så inn kundebyttet til TrønderEnergi. Kraftleverandør blir automatisk Fjordkraft som vi har fremforhandlet en god avtale med, men det kan du selv endre i ettertid om ønskelig. Strømavlesning har leietaker ansvaret for selv. Ved utflytting leser representant fra AHA av strømmen sammen med leietaker igjen og melder i fra om kundebyttet.

INTERNETT OG TV: Internett og kabel-TV leveres hovedsakelig av GET (telefon 02123). Unntakene er Kalvskinnsgata som leverer Real Company nettløsning (kundesupport@realnett.no) og mulighet for riks-TV. I Kongens gate 34 og 49 er det analogt signal for kabel-TV fra Canal Digital. I Kongens gate 66 kan det bestilles TV-signal fra riks-TV. Hjemmesentral for Internett og TV er montert i leilighetene GET leverer til. Leietakere må selv kontakte GET og opprette kundeforhold for å få aktivert Internett, og evt. bestille TV-dekoder, selv om det er inkludert for disse leilighetene. Dersom man ønsker TV på egen hybel kan man kjøpe et av GETs alternativer selv, med priser fra 49,-/mnd. Dekoder bestilles fra GET via deres kundesenter eller hentes ut direkte fra deres adresse Brattørkaia 15, 7010 Trondheim. Ved endt leieforhold er leietaker selv ansvarlig for å si opp sitt kundeforhold og returnere dekoder til GET. Dette gjøres enten ved å sende i post eller ved å levere direkte til deres servicekontor med adressen ovenfor.

BOD/LAGRINGSPLASS: Alle boenheter utenom Kongens gate 34 har bod tilhørende boenheten. Leilighetene har sin egen bod, mens hybler i samme kollektiv gjerne deler. Noen av våre leiligheter har både bod inne i leiligheten og ekstra i kjeller/fellesareal. Kollektivene på vår studentby Camp Trondheim får kodelås fra oss, ellers ordnes dette av leietaker selv.

BIL- OG SYKKELPARKERING: Det er et begrenset antall regulerte parkeringsplasser tilgjengelige på noen av våre eiendommer. Som beboer kan du søke om å leie fast parkeringsplass. Det koster 250-500 kr i måneden, og har ingen binding/oppsigelsestid. Vi kan også utstede midlertidige parkeringsbevis (gratis inntil 1 uke) på vår studentby Camp Trondheim for plassene bak Persaunvegen 54. Dette må avtales med oss senest to dager i forveien fra den aktuelle perioden. Ellers er det sykkelparkering på alle våre eiendommer. Bor du i sentrumsområdet eller på vår studentby, må sykkelen din merkes med gyldig sykkeloblat.

AVFALLSHÅNDTERING: AHA er opptatt av resirkulering og det er godt tilrettelagt for søppelsortering på alle våre eiendommer. De som bor i sentrum har som regel kun restavfall i umiddelbar nærhet inne i bygården, men nærmeste stasjon for papp/papir, plastemballasje og annet avfall som glass/metall er aldri langt unna. På Camp Trondheim har vi også en miljøstasjon for farlig avfall like ved sykkelparkeringen. Glass og metall tas der til container på Coop Prix lengre ned i veien.

SKADER, FEIL OG MANGLER: Ønsker du å varsle om feil i boligen eller trenger du hjelp til å forstå noe av det tekniske, ta kontakt med ansvarlig vaktmester på den aktuelle eiendommen. Kontaktinfo finnes i fellesareal for alle våre kollektiv, og ellers ved heis/inngangsdøren til hvert av byggene. Husk å informer om navnet ditt og hvor du bor.

FLYTTE, BYTTE ELLER ENDRINGER I BOFORHOLDET: Hvis du har spørsmål til kontrakten, inn-/utflytting, oppsigelse o.l., rett en henvendelse til noen av oss på utleie. Info finnes også her ved heisen/inngangsdøren til hvert av byggene, i tillegg til her på nettsiden.Ta helst dette per e-post, og vi lover å svare deg så fort vi kan.

Fremleie

Hvis du finner ny leietaker selv kun for en periode og vil komme tilbake til boligen, kan vi gjøre en avtale på dette så lenge det avtales i god tid i forveien. Det gis ikke rett til framleie uten utleiers skriftlige samtykke. Utleier har krav på å få opplyst alle vilkår som gjelder for framleie og få gjenpart av den fremleiekontrakt som måtte være opprettet.

Inn/utflytting

Husleien faktureres alltid forskuddsvis med forfall den 1. hver måned. Dette gjelder også ved innflytting, at den skal betales før du får overta nøkler.

Kontrakten kan signeres digitalt ved bruk av bank-ID eller for hånd så lenge du får den innskannet og sendt per e-post til utleieansvarlig eva@aha.no

Representant fra AHA møter deg ved boligen til avtalt tidspunkt for innflytting. Dere gjennomgår sammen en sjekkliste for alle rom og fyller ut flytteskjema på strøm som sendes inn av oss.

Innsjekk skal avtales med oss på forhånd, og senest tre virkedager før kontraktstart.

Det er vi som utleier som oppretter depositumkonto i ditt navn hos banken vi bruker. Vår bankforbindelse er Handelsbanken.

Alle våre depositum er 3 x månedsleie. Beløpet må være innbetalt til depositumskonto før boligen kan overtas og nøkler utleveres.

Camp Trondheim studentby har egne kontrakter som studentboliger og her kreves det 2 x månedsleie depositum.

Husleien løper fra kontraktstart uavhengig av når man flytter inn. Husk og avtale innflyttingstidspunkt med oss per e-post, senest 14 dager før innflyttingen.

Melde feil/mangler

Feil/mangler meldes inn til ansvarlig vaktmester på den aktuelle eiendommen. Gjør helst dette per e-post dersom det ikke haster. Kontaktinfo finnes på alle våre eiendommer, som oftest ved inngangsparti/oppgang ved postkasser o.l. Hvis du ikke lykkes å få kontakt innenfor våre arbeidstider mandag-fredag 8-16 eller er usikker på hvem du skal spørre, kan du ringe til vår kontortelefon på 73890000.

Ved overtagelse av leieobjektet må leietaker skriftlig sende klage til utleier innen 1 uke etter innflytting dersom det er mangler eller skader ved leieobjektet som leier ikke vil være ansvarlig for ved utflytting.

Oppsigelse

Kontrakten har en varighet på 3 år. Leieforholdet kan avvikles én gang i året, enten 30. juni, eller 31. juli. Oppsigelse må leveres skriftlig/på mail 3 måneder i forkant. (For avvikling 30. juni må leieforholdet sies opp før 31. mars. Ved avvikling 31. juli må leieforholdet sies opp før 30. april).

Skulle noe oppstå i leieperioden hvor leietaker blir nødt å flytte ut utenom fast utflyttingsperiode kan han/hun det ved å finne ny leietaker selv. Dette er leietakers hele og fulle ansvar, og leietaker blir først fristilt fra sin kontrakt etter at ny leietaker har signert ny kontrakt for leieobjektet. Vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller vil utleier oppjustere pris etter KPI eller markedspris.

Praktiske hensyn

Partene kan, med en måneds skriftlig varsel, kreve leien regulert i takt med endringene i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting. Regulering kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeks som forelå en måned før leieforholdets begynnelse.

Ta kontakt med oss hvis du har mistet nøkkelen din, så bestiller vi opp ny i tillegg til ekstranøkkel vi til enhver tid har på vårt kontor. Ved tap av nøkler/nøkkelkort har utleier krav på å få dekket alle sine kostnader. Vi tar 1200,- + mva. for tap av systemnøkkel.

Innenfor våre åpningstider mandag-fredag mellom 8 og 16 kan du kontakte ansvarlig vaktmester for hjelp med innlåsing uten ekstra kostnad. Utenfor våre åpningstider må slike henvendelser rettes til NOKAS vektertjeneste for vår studentby Camp Trondheim og ellers til eiendommens ansvarlige vaktmester, da mot et timespristillegg for utrykningen.

AHA Eiendom har forsikringer som gjelder for selve bygningene. Leietakere er selv ansvarlig for å forsikre sitt innbo.

Det er ikke tillatt med noen typer husdyr i våre boliger. Vi har nulltoleranse for all dyrehold, og anser dette som oppsigelsesgrunn da det er brudd på inngått kontrakt.

Søknad

Vi tar tildeling av boliger fortløpende, men ved ønske om bolig til sommer/studiestart kan dette vente til mai, da vi har fått inn alle oppsigelser og vet hva vi vil ha ledig fra juli/august.

Du kan legge inn boligsøknad hos oss når som helst gjennom året, og vi leier ut fortløpende når vi får noe ledig.

Menypunktet «Leie hos oss» tar deg direkte til Boligtorget, hvor du registrerer deg som ny bruker og sender inn søknad.

Du kan søke på inntil tre ulike boligtyper på Boligtorget.

Alle kan søke om bolig hos oss i AHA, med unntak av boliger ved vår studentby Camp Trondheim som forutsetter at du er nettopp student.

Vi har tre dager angrefrist etter hovedopptaket til høyere utdanning som skjer rundt 20.juli hvert år. Dette må i så fall dokumenteres til oss, for at vi skal kansellere den tidligere signerte kontrakten. Viktig her er også at fristen på kun tre (3) dager overholdes.

Strøm, TV og Internett

Alle henvendelser angående TV- og Internettabonnement rettes til vår leverandør GET, på telefon 02123.

Load More