Beboerinfo og FAQ

Informasjon til leietakere i AHA Eiendom og Camp Trondheim studentby. 

Velkommen til AHA Eiendom og Camp Trondheim. Under her finner dere informasjonsskriv som både omfatter ren informasjon og viktige rutiner som man for sin egen del bør gjøre seg kjent med. Vi tar det som en selvfølge at alle våre leietakere har gjort seg kjent med relevant info vedrørende sin boenhet og sin boform hos oss.

  • Rutiner og informasjon for beboere i våre kollektiv: LINK
  • Rutiner og informasjon for beboere i Persauneveien 54: LINK
  • Rutiner og informasjon for beboere i hybelleiligheter: LINK
  • Rutiner og informasjon for beboere i 2-roms leiligheter CAMP TRONDHEIM: LINK

Utover dette finner du de meste spurte spørsmål og svar vi får fra våre kunder, fremtidige og nåværende leietakere. Se gjennom lista, så finner du trolig svar på det du lurer på, om ikke så tar du kontakt med eva@aha.no

Fremleie

Hvis du har spørsmål til kontrakten, inn-/utflytting, internt bytte av bolig, oppsigelse o.l., rett en henvendelse til noen av oss på utleie. Info om hvem som skal kontaktes for hva finnes ved postkasser/heis/inngangsdører i alle vår bygg, i tillegg til her inne på nettsiden (se lenger ned). Vi ønsker helst dialog per e-post, og vi lover å svare deg så fort vi kan.

Skulle noe oppstå i leieperioden hvor du blir nødt å flytte ut utenom fast utflyttingsperiode så finnes det en mulighet for det. Du kan finne noen som vil overta leieforholdet ditt. Det er det du som leietaker sitt hele og fulle ansvar og finne noen til å overta ditt leieforhold, og du blir først fristilt fra din kontrakt etter at ny leietaker har signert ny kontrakt for leieobjektet og i tillegg fysisk flyttet inn i boligen. Vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller har utleier rett til å avvise din leietakerkandidat (som vil si at du må finne en annen) og vi har rett til å oppjustere utleiepris etter KPI eller markedspris.

Om du skal være borte fra boligen du leier av oss i en lengre periode kan du fremleie boligen. Det betyr at du kan leie den ut til noen andre hvis du f.eks. skal på en lengre reise eller utveksling. Disse vilkår gjelder:

Det er kun med vår godkjenning du kan fremleie boligen du leier av oss. Det gjelder også godkjenning av den du ønsker å fremleie til.

Du må selv finne en leietaker som skal leie din bolig. Som leietaker hos oss har du fortsatt fullt ansvar for ditt leieforhold, selv i perioden du fremleier boligen. Dvs, vi forholder oss til deg som vår leietaker, og din fremleietaker forholder seg til deg som sin utleier.

Bor du i et kollektiv eller dublett så må øvrige leietakere gi et samtykke på den du ønsker som fremleietaker.

Du må skrive fremleiekontrakt med vedkommende du har fått godkjent som fremleietaker. I kontrakten må det tydelig fremgå at det er en fremleiekontrakt, samt perioden kontrakten gjelder for. Ellers bør den følge de lover, regler og punkt som din kontrakt med oss innehar. Vi som utleier har krav på å få opplyst alle vilkår som gjelder for framleien samt få gjenpart av den fremleiekontrakt som måtte være opprettet.

Strøm, TV og Internett

Alle henvendelser angående TV- og Internettabonnement rettes til våre leverandører.

Internett og kabel-TV leveres hovedsakelig av GET (telefon 21545454).

Unntakene er:

Kalvskinnsgata 2: her leverer Real Company nettløsning (kundesupport@realnett.no) og mulighet for riks-TV.

Kongens gate 34 og 49: her er det analogt signal for kabel-TV fra Canal Digital. Kongens gate 66: her kan det bestilles TV-signal fra riks-TV.

 

Hjemmesentral for Internett og TV er montert i leilighetene GET leverer til. Leietakere må selv kontakte GET og opprette kundeforhold for å få aktivert Internett, og evt. bestille TV-dekoder, selv om det er inkludert for disse leilighetene. Dersom man ønsker TV på egen hybel kan man kjøpe et av GETs alternativer selv, med priser fra 49,-/mnd. Dekoder bestilles fra GET via deres kundesenter eller hentes ut direkte fra deres adresse Brattørkaia 17, 7010 Trondheim (rett ved brua som går mellom Trondheim Sentralstasjon og Trondheim Hurtigbåtterminal). Ved endt leieforhold er leietaker selv ansvarlig for å si opp sitt kundeforhold og returnere dekoder til GET. Dette gjøres enten ved å sende i post eller ved å levere direkte til deres servicekontor med adressen ovenfor.

Der vi i AHA har satt inn TV (kollektiv) betaler vi for lisensen, men alltid ellers hvor du har medbrakt din egen TV er du selv ansvarlig for å ha en gyldig TV-lisens for din TV.

Strøm er inkludert i husleien på alle våre hybler og hybelleiligheter, og leietaker trenger derfor ikke ordne noe selv. Ved innflytting til leilighet leser representant fra AHA Eiendom av strøm sammen med leietaker, og sender så inn kundebyttet til TrønderEnergi. Kraftleverandør blir automatisk TrøndelagKraft som vi har fremforhandlet en god avtale med, men det kan du selv endre til en annen kraftleverandør i ettertid om du ønsker det. Periodevis strømavlesning har leietaker ansvaret for selv. Ved utflytting leser representant fra AHA av strømmen sammen med leietaker igjen og melder i fra om kundebyttet. Om leietaker har ordnet avtale med annen kraftleverandør enn TrønderlagKraft, så kan det være greit å selv ta kontakt med leverandøren for å avslutte avtalen eller føre den over til annen bolig.

Internett og kabel-TV leveres hovedsakelig av GET (telefon 21545454).
Unntakene er:
Kalvskinnsgata 2: her leverer Real Company nettløsning (kundesupport@realnett.no) og mulighet for riks-TV.
Kongens gate 34 og 49: her er det analogt signal for kabel-TV fra Canal Digital. Kongens gate 66: her kan det bestilles TV-signal fra riks-TV.

Hjemmesentral for Internett og TV er montert i leilighetene GET leverer til. Leietakere må selv kontakte GET og opprette kundeforhold for å få aktivert Internett, og evt. bestille TV-dekoder, selv om det er inkludert for disse leilighetene. Dersom man ønsker TV på egen hybel kan man kjøpe et av GETs alternativer selv, med priser fra 49,-/mnd. Dekoder bestilles fra GET via deres kundesenter eller hentes ut direkte fra deres adresse Brattørkaia 17, 7010 Trondheim (rett ved brua som går mellom Trondheim Sentralstasjon og Trondheim Hurtigbåtterminal). Ved endt leieforhold er leietaker selv ansvarlig for å si opp sitt kundeforhold og returnere dekoder til GET. Dette gjøres enten ved å sende i post eller ved å levere direkte til deres servicekontor med adressen ovenfor.

Melde feil/mangler

AHA Eiendom har forsikringer som gjelder for selve bygningene. Leietakere er selv ansvarlig for å forsikre sitt innbo.

Ønsker du å varsle om feil og mangler i boligen, skader som har oppstått eller trenger du hjelp til å forstå noe av det tekniske, så skal det opprettes en sak i vår app. https://aha.unialltid.no/. Vaktmester på den aktuelle eiendommen vil da ta tak i saken. Kontaktinfo finnes forøvrig i fellesareal for alle våre kollektiv, og ellers ved postkasser/heis/inngangsdører i alle våre bygg.

Ved overtagelse av leieobjektet skal leietaker sammen med utleier gjennomgå boligen. Leietaker fyller ut innsjekkskjema elektronisk i vår app. https://aha.unialltid.no/ Om du etter dette, oppdager andre feil og mangler du vil ha registrert på innsjekkskjemaet, må du skriftlig sende beskjed til utleier innen 1 uke etter innflytting. Utfylt innsjekkskjema vil være grunnlag for status på boligen ved utsjekk/utflytting.

Feil/mangler meldes inn via Min side på aha.unialltid.no. Om situasjonen er akutt må du ringe! Kontaktinfo finnes på alle våre eiendommer, som oftest ved inngangsparti/oppgang, heis eller ved postkasser o.l. Hvis du ikke lykkes å få kontakt eller er usikker på hvem du skal spørre, kan du ringe til vår kontortelefon på 73890000.

Kontrakt

Vi har tre dager angrefrist etter hovedopptaket til høyere utdanning som skjer rundt 20.juli hvert år. Dette må i så fall dokumenteres til oss, for at vi skal kansellere den tidligere signerte kontrakten. Viktig her er også at fristen på kun tre (3) dager overholdes.

Kontrakten kan signeres digitalt ved bruk av bank-ID eller for hånd så lenge du får den innskannet og sendt per e-post til utleieansvarlig eva@aha.no innen signeringsfristen utløper. Om du velger å signere for hånd, må den originale, signerte kontrakten medbringes på innflytningsdagen din.

Du kan legge inn boligsøknad hos oss når som helst gjennom året, og vi leier ut fortløpende når vi får noe ledig.

Vi gjennomfører en fortløpende behandling av søknader og tildeling av leiekontrakter på ledige boliger. Men for de som ønsker bolig fra sommeren/studiestart er tildeling av leiekontrakt avhengig av når vi får oversikt over hva som vil bli ledig, i form av mottatte oppsigelser. Årets oppsigelser kommer i hovedsak i mars-april, og det vil si at hovedtildeling ikke skjer før i april/mai. Men i noen tilfeller tildeler vi boliger for høstsemesteret allerede i januar, så ta kontakt om du vil være «først til mølla»

Økonomi

AHA Eiendom har forsikringer som gjelder for selve bygningene. Leietakere er selv ansvarlig for å forsikre sitt innbo.

Alle våre depositum er summen av 3 husleier.
Unntaket er for de som leier på Camp Trondheim, som har egne kontrakter for studentboliger og her utgjør depositumet summen av 2 husleier.

Når det nærmer seg innflyttingsdato, må dere betale depositum for leieforholdet. Depositum tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på eiendommen, inventar på hybel og fellesrom, utgifter ved en eventuell fravikelse, samt andre krav etter leiekontrakten. Vi har ulike måter for innbetaling av depositum alt etter hvor du leier:

På Camp Trondheim (studentby) skal depositum innbetales til utleiers felles depositumkonto jf. husleielovens §3-5 samt forskrift nr. 628 §1 av 2 juni 2009. Se varselssenteret i appen AHA Eiendom, evt. kan du logge deg inn her: https://aha.unialltid.no/ for instruks vedr. innbetaling av depositum.

Når det gjelder alle andre leieforhold skal depositum innbetales på en sperret konto i Handelsbanken. Det er vi i AHA Eiendom som bestiller og betaler kontoen for dere. I den forbindelse trenger vi at du gir oss info om fullt fødsels- og personnummer. Når vi har bestilt kontoen i ditt navn, vil du motta mail/sms fra Handelsbanken om å lese gjennom avtalen og signere den elektronisk vha BankId. Deretter skal den innen kort tid være klar for overføring av depositumsbeløpet.

Depositum skal være innbetalt til depositumskonto eller felles depositumskonto i god tid før avtalt innsjekk/innflytting.
Ingen depositum innbetalt = ingen nøkler utlevert.

Partene kan, med en måneds skriftlig varsel, kreve leien regulert i takt med endringene i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting. Regulering kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeks som forelå en måned før leieforholdets begynnelse.

Husleien faktureres alltid forskuddsvis med forfall den 1. hver måned. Dette gjelder også ved innflytting, at den skal være innbetalt før du får overta nøkler og kan flytte inn.

Oppsigelse

Hvis du har spørsmål til kontrakten, inn-/utflytting, internt bytte av bolig, oppsigelse o.l., rett en henvendelse til noen av oss på utleie. Info om hvem som skal kontaktes for hva finnes ved postkasser/heis/inngangsdører i alle vår bygg, i tillegg til her inne på nettsiden (se lenger ned). Vi ønsker helst dialog per e-post, og vi lover å svare deg så fort vi kan.

Vi har tre dager angrefrist etter hovedopptaket til høyere utdanning som skjer rundt 20.juli hvert år. Dette må i så fall dokumenteres til oss, for at vi skal kansellere den tidligere signerte kontrakten. Viktig her er også at fristen på kun tre (3) dager overholdes.

Skulle noe oppstå i leieperioden hvor du blir nødt å flytte ut utenom fast utflyttingsperiode så finnes det en mulighet for det. Du kan finne noen som vil overta leieforholdet ditt. Det er det du som leietaker sitt hele og fulle ansvar og finne noen til å overta ditt leieforhold, og du blir først fristilt fra din kontrakt etter at ny leietaker har signert ny kontrakt for leieobjektet og i tillegg fysisk flyttet inn i boligen. Vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller har utleier rett til å avvise din leietakerkandidat (som vil si at du må finne en annen) og vi har rett til å oppjustere utleiepris etter KPI eller markedspris.

Våre leiekontrakter har en varighet på 3 år. Du er likevel kun bundet ett år i gangen, dvs til tidligst 30.juni hvert år. Dette betyr at leieforholdet kan avvikles én gang i året, enten 30.juni, eller 31.juli. Oppsigelse må leveres skriftlig/på mail senest 3 måneder i forkant. (For avvikling 30.juni må leieforholdet sies opp før 31.mars. Ved avvikling 31.juli må leieforholdet sies opp før 30.april).

I løpet av de første 14 dagene etter at du har signert en leiekontrakt så kan du benytte deg av en angrerett regulert av Angrerettsloven. Merk at dette gjelder kun om avtalen er signert via nett og ikke for hånd, og den gjelder ikke om du allerede har flyttet inn i boligen du skal leie.

En annen mulighet for kansellering er for våre studenter: Om du ved det ordinære studieopptaket i juli har fått avslag på din søknad om studieplass, altså IKKE har kommet inn på studiene du har søkt på i Trondheim og ikke skal flytte hit, så kan du mellom 20.-23.juli kansellere den signerte leieavtalen ved å sende en skriftlig kansellering til eva@aha.no. Kanselleringen MÅ vedlegges en kopi av opptaksresultatet ditt.

Merk at om du leier hos oss allerede, og ikke har kommet inn på videre studier i Trondheim, så gjelder ikke denne kanselleringsmuligheten. Da må du si opp leieavtalen på vanlig måte regulert av leiekontrakten din.

Om du skal være borte fra boligen du leier av oss i en lengre periode kan du fremleie boligen. Det betyr at du kan leie den ut til noen andre hvis du f.eks. skal på en lengre reise eller utveksling. Disse vilkår gjelder:

Det er kun med vår godkjenning du kan fremleie boligen du leier av oss. Det gjelder også godkjenning av den du ønsker å fremleie til.

Du må selv finne en leietaker som skal leie din bolig. Som leietaker hos oss har du fortsatt fullt ansvar for ditt leieforhold, selv i perioden du fremleier boligen. Dvs, vi forholder oss til deg som vår leietaker, og din fremleietaker forholder seg til deg som sin utleier.

Bor du i et kollektiv eller dublett så må øvrige leietakere gi et samtykke på den du ønsker som fremleietaker.

Du må skrive fremleiekontrakt med vedkommende du har fått godkjent som fremleietaker. I kontrakten må det tydelig fremgå at det er en fremleiekontrakt, samt perioden kontrakten gjelder for. Ellers bør den følge de lover, regler og punkt som din kontrakt med oss innehar. Vi som utleier har krav på å få opplyst alle vilkår som gjelder for framleien samt få gjenpart av den fremleiekontrakt som måtte være opprettet.

Praktiske hensyn

AHA er opptatt av resirkulering og det er godt tilrettelagt for søppelsortering på alle våre eiendommer. De som bor i sentrum har som regel kun restavfall i umiddelbar nærhet inne i bygården, men nærmeste miljøstasjon for papp/papir, plastemballasje og annet avfall som glass/metall er aldri langt unna. Sjekk https://trv.no/levere-avfall/returpunkt-og-midtbypunkt/ for nærmere informasjon.

På Camp Trondheim har vi sjakter for restavfall, papp/papir og plast samt en container for farlig avfall i umiddelbar nærhet til boligene. Glass og metall kastes i container ved Coop Prix lengre ned i Persaunveien.

Vi har et begrenset antall regulerte parkeringsplasser tilgjengelige på noen av våre eiendommer. Som beboer kan du søke om å leie fast parkeringsplass. Det koster 250,- kr pr.mnd med unntak av p-plasser i sentrum som koster mellom 1000,- og 1500,- kr pr mnd.
Våre p-plasser har èn (1) måneds oppsigelsestid.
På vår studentby Camp Trondheim kan vi utstede midlertidige parkeringsbevis (gratis inntil 1 uke). Dette må avtales med oss senest to dager i forveien av den aktuelle perioden.

Ellers er det sykkelparkering på alle våre eiendommer. Bor du i sentrumsområdet eller på vår studentby, må sykkelen din merkes med gyldig sykkeloblat. Sykkeloblat blir gitt til alle leietakere innen utgangen av september.

Alle boenheter utenom Kongens gate 34 har bod tilhørende boenheten. Leilighetene har sin egen bod, mens hybler i samme kollektiv gjerne deler. Noen av våre leiligheter har både bod inne i leiligheten og ekstra i kjeller/fellesareal. Kollektivene og dublettene på vår studentby Camp Trondheim får kodelås fra oss, ellers ordnes dette av leietaker selv.

Det er ikke tillatt med noen typer husdyr i våre boliger. Vi har nulltoleranse for all dyrehold, og anser dette som oppsigelsesgrunn da det er brudd på inngått kontrakt.

AHA Eiendom har forsikringer som gjelder for selve bygningene. Leietakere er selv ansvarlig for å forsikre sitt innbo.

Innenfor våre åpningstider mandag-fredag mellom 8 og 16 kan du kontakte ansvarlig vaktmester for hjelp med innlåsing uten ekstra kostnad. Utenfor våre åpningstider må slike henvendelser rettes til NOKAS vektertjeneste (sentral: 02580, dir. vekter: 916 45 956) for vår studentby Camp Trondheim og ellers til eiendommens ansvarlige vaktmester, da mot et timespristillegg for utrykningen.

For å få nøkler må du møte til innsjekk. Innsjekk skal avtales med oss på forhånd, og møtetidspunktet må avtales senest 14 dager før kontraktstart/datoen du ønsker å flytte inn. Merk deg at vi ikke gjør innflyttinger utenfor vår kontortid som er man-fre kl 08-16.

En representant fra AHA Eiendom møter deg ved boligen til avtalt tidspunkt for innflytting. Sammen skal dere fylle ut en sjekkliste for de rom du leier, som begge parter signerer. Dette for å avdekke skader eller mangler i boligen du skal leie. For de av dere som skal betale for strøm i tillegg til husleie, må det også fylles ut et flytteskjema på strøm som sendes inn av oss. Videre vil du bli vist rundt og forklart hvordan ting fungerer mht brannalarm, søppel, post, bod, etc

Når det nærmer seg innflyttingsdato, må dere betale depositum for leieforholdet. Depositum tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på eiendommen, inventar på hybel og fellesrom, utgifter ved en eventuell fravikelse, samt andre krav etter leiekontrakten. Vi har ulike måter for innbetaling av depositum alt etter hvor du leier:

På Camp Trondheim (studentby) skal depositum innbetales til utleiers felles depositumkonto jf. husleielovens §3-5 samt forskrift nr. 628 §1 av 2 juni 2009. Se varselssenteret i appen AHA Eiendom, evt. kan du logge deg inn her: https://aha.unialltid.no/ for instruks vedr. innbetaling av depositum.

Når det gjelder alle andre leieforhold skal depositum innbetales på en sperret konto i Handelsbanken. Det er vi i AHA Eiendom som bestiller og betaler kontoen for dere. I den forbindelse trenger vi at du gir oss info om fullt fødsels- og personnummer. Når vi har bestilt kontoen i ditt navn, vil du motta mail/sms fra Handelsbanken om å lese gjennom avtalen og signere den elektronisk vha BankId. Deretter skal den innen kort tid være klar for overføring av depositumsbeløpet.

Depositum skal være innbetalt til depositumskonto eller felles depositumskonto i god tid før avtalt innsjekk/innflytting.
Ingen depositum innbetalt = ingen nøkler utlevert.

Ta kontakt med oss hvis du har mistet nøkkelen din, så bestiller vi opp en ny til deg. Ved tap av nøkler/nøkkelkort har utleier krav på å få dekket alle sine kostnader. Vi tar 1200,- for tap av nøkkel og 300,- for tap av chip.

Partene kan, med en måneds skriftlig varsel, kreve leien regulert i takt med endringene i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting. Regulering kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeks som forelå en måned før leieforholdets begynnelse.

Søknad

Vi har tre dager angrefrist etter hovedopptaket til høyere utdanning som skjer rundt 20.juli hvert år. Dette må i så fall dokumenteres til oss, for at vi skal kansellere den tidligere signerte kontrakten. Viktig her er også at fristen på kun tre (3) dager overholdes.

Alle kan søke om bolig hos oss i AHA, med unntak av boliger ved vår studentby Camp Trondheim som forutsetter at du er nettopp student. Vi vurderer om du er kvalifisert til å være leietaker hos oss, og å vedlegge attester fra tidligere utleiere/boligforhold og fra eventuelle arbeidsgivere kan være lurt.

Alle kan søke om bolig hos oss i AHA, med unntak av boliger ved vår studentby Camp Trondheim som forutsetter at du er nettopp student.

Du kan søke på inntil tre ulike boligtyper på Boligtorget.

Menypunktet «Leie hos oss» tar deg direkte til Boligtorget, hvor du registrerer deg som ny bruker og sender inn søknad.

Menypunktet «Leie hos oss» tar deg direkte til vår boligportal aha.unialltid.no, hvor du registrerer deg som ny bruker og sender inn søknad på den aktuelle boligen(e) du vil leie. Du kan søke på inntil tre ulike boligtyper.

Kontrakten kan signeres digitalt ved bruk av bank-ID eller for hånd så lenge du får den innskannet og sendt per e-post til utleieansvarlig eva@aha.no innen signeringsfristen utløper. Om du velger å signere for hånd, må den originale, signerte kontrakten medbringes på innflytningsdagen din.

Du kan legge inn boligsøknad hos oss når som helst gjennom året, og vi leier ut fortløpende om vi har noe ledig. Se mer på aha.unialltid.no

Du kan legge inn boligsøknad hos oss når som helst gjennom året, og vi leier ut fortløpende når vi får noe ledig.

Vi har ingen frist, for så lenge vi har ledige boliger tildeler vi leiekontrakter så fremt du er en vi ønsker å leie ut til. Vi mottar søknader hele året, men for deg som vil sikre deg bolig fra studiestart så er det lurt å være tidlig ute, gjerne 6-8 måneder i forkant, og det er «først til mølla»-prinsippet som gjelder.

Vi gjennomfører en fortløpende behandling av søknader og tildeling av leiekontrakter på ledige boliger. Men for de som ønsker bolig fra sommeren/studiestart er tildeling av leiekontrakt avhengig av når vi får oversikt over hva som vil bli ledig, i form av mottatte oppsigelser. Årets oppsigelser kommer i hovedsak i mars-april, og det vil si at hovedtildeling ikke skjer før i april/mai. Men i noen tilfeller tildeler vi boliger for høstsemesteret allerede i januar, så ta kontakt om du vil være «først til mølla»

Inn/utflytting

Hvis du har spørsmål til kontrakten, inn-/utflytting, internt bytte av bolig, oppsigelse o.l., rett en henvendelse til noen av oss på utleie. Info om hvem som skal kontaktes for hva finnes ved postkasser/heis/inngangsdører i alle vår bygg, i tillegg til her inne på nettsiden (se lenger ned). Vi ønsker helst dialog per e-post, og vi lover å svare deg så fort vi kan.

Ved overtagelse av leieobjektet skal leietaker sammen med utleier gjennomgå boligen. Leietaker fyller ut innsjekkskjema elektronisk i vår app. https://aha.unialltid.no/ Om du etter dette, oppdager andre feil og mangler du vil ha registrert på innsjekkskjemaet, må du skriftlig sende beskjed til utleier innen 1 uke etter innflytting. Utfylt innsjekkskjema vil være grunnlag for status på boligen ved utsjekk/utflytting.

Husleien løper fra kontraktstart uavhengig av når du flytter inn. Husk og avtale innflyttingstidspunkt med oss per e-post, senest 14 dager før datoen du ønsker å flytte inn.

Skulle noe oppstå i leieperioden hvor du blir nødt å flytte ut utenom fast utflyttingsperiode så finnes det en mulighet for det. Du kan finne noen som vil overta leieforholdet ditt. Det er det du som leietaker sitt hele og fulle ansvar og finne noen til å overta ditt leieforhold, og du blir først fristilt fra din kontrakt etter at ny leietaker har signert ny kontrakt for leieobjektet og i tillegg fysisk flyttet inn i boligen. Vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller har utleier rett til å avvise din leietakerkandidat (som vil si at du må finne en annen) og vi har rett til å oppjustere utleiepris etter KPI eller markedspris.

Alle våre depositum er summen av 3 husleier.
Unntaket er for de som leier på Camp Trondheim, som har egne kontrakter for studentboliger og her utgjør depositumet summen av 2 husleier.

For å få nøkler må du møte til innsjekk. Innsjekk skal avtales med oss på forhånd, og møtetidspunktet må avtales senest 14 dager før kontraktstart/datoen du ønsker å flytte inn. Merk deg at vi ikke gjør innflyttinger utenfor vår kontortid som er man-fre kl 08-16.

En representant fra AHA Eiendom møter deg ved boligen til avtalt tidspunkt for innflytting. Sammen skal dere fylle ut en sjekkliste for de rom du leier, som begge parter signerer. Dette for å avdekke skader eller mangler i boligen du skal leie. For de av dere som skal betale for strøm i tillegg til husleie, må det også fylles ut et flytteskjema på strøm som sendes inn av oss. Videre vil du bli vist rundt og forklart hvordan ting fungerer mht brannalarm, søppel, post, bod, etc

Når det nærmer seg innflyttingsdato, må dere betale depositum for leieforholdet. Depositum tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på eiendommen, inventar på hybel og fellesrom, utgifter ved en eventuell fravikelse, samt andre krav etter leiekontrakten. Vi har ulike måter for innbetaling av depositum alt etter hvor du leier:

På Camp Trondheim (studentby) skal depositum innbetales til utleiers felles depositumkonto jf. husleielovens §3-5 samt forskrift nr. 628 §1 av 2 juni 2009. Se varselssenteret i appen AHA Eiendom, evt. kan du logge deg inn her: https://aha.unialltid.no/ for instruks vedr. innbetaling av depositum.

Når det gjelder alle andre leieforhold skal depositum innbetales på en sperret konto i Handelsbanken. Det er vi i AHA Eiendom som bestiller og betaler kontoen for dere. I den forbindelse trenger vi at du gir oss info om fullt fødsels- og personnummer. Når vi har bestilt kontoen i ditt navn, vil du motta mail/sms fra Handelsbanken om å lese gjennom avtalen og signere den elektronisk vha BankId. Deretter skal den innen kort tid være klar for overføring av depositumsbeløpet.

Depositum skal være innbetalt til depositumskonto eller felles depositumskonto i god tid før avtalt innsjekk/innflytting.
Ingen depositum innbetalt = ingen nøkler utlevert.

Våre leiekontrakter har en varighet på 3 år. Du er likevel kun bundet ett år i gangen, dvs til tidligst 30.juni hvert år. Dette betyr at leieforholdet kan avvikles én gang i året, enten 30.juni, eller 31.juli. Oppsigelse må leveres skriftlig/på mail senest 3 måneder i forkant. (For avvikling 30.juni må leieforholdet sies opp før 31.mars. Ved avvikling 31.juli må leieforholdet sies opp før 30.april).

Feil/mangler meldes inn via Min side på aha.unialltid.no. Om situasjonen er akutt må du ringe! Kontaktinfo finnes på alle våre eiendommer, som oftest ved inngangsparti/oppgang, heis eller ved postkasser o.l. Hvis du ikke lykkes å få kontakt eller er usikker på hvem du skal spørre, kan du ringe til vår kontortelefon på 73890000.

Kontrakten kan signeres digitalt ved bruk av bank-ID eller for hånd så lenge du får den innskannet og sendt per e-post til utleieansvarlig eva@aha.no innen signeringsfristen utløper. Om du velger å signere for hånd, må den originale, signerte kontrakten medbringes på innflytningsdagen din.

Om du skal være borte fra boligen du leier av oss i en lengre periode kan du fremleie boligen. Det betyr at du kan leie den ut til noen andre hvis du f.eks. skal på en lengre reise eller utveksling. Disse vilkår gjelder:

Det er kun med vår godkjenning du kan fremleie boligen du leier av oss. Det gjelder også godkjenning av den du ønsker å fremleie til.

Du må selv finne en leietaker som skal leie din bolig. Som leietaker hos oss har du fortsatt fullt ansvar for ditt leieforhold, selv i perioden du fremleier boligen. Dvs, vi forholder oss til deg som vår leietaker, og din fremleietaker forholder seg til deg som sin utleier.

Bor du i et kollektiv eller dublett så må øvrige leietakere gi et samtykke på den du ønsker som fremleietaker.

Du må skrive fremleiekontrakt med vedkommende du har fått godkjent som fremleietaker. I kontrakten må det tydelig fremgå at det er en fremleiekontrakt, samt perioden kontrakten gjelder for. Ellers bør den følge de lover, regler og punkt som din kontrakt med oss innehar. Vi som utleier har krav på å få opplyst alle vilkår som gjelder for framleien samt få gjenpart av den fremleiekontrakt som måtte være opprettet.

Husleien faktureres alltid forskuddsvis med forfall den 1. hver måned. Dette gjelder også ved innflytting, at den skal være innbetalt før du får overta nøkler og kan flytte inn.

Load More