Beboerinfo

Informasjon til leietakere i AHA Eiendom

STRØM: Strøm er inkludert i husleien på alle våre hybler og hybelleiligheter, og leietaker trenger derfor ikke ordne noe selv. Ved innflytting til leilighet leser representant fra AHA Eiendom av strøm sammen med leietaker, og sender så inn kundebyttet til TrønderEnergi. Kraftleverandør blir automatisk TrønderEnergi Marked som vi har fremforhandlet en god avtale med, men det kan du selv endre i ettertid om ønskelig. Strømavlesning har leietaker ansvaret for selv. Ved utflytting leser representant fra AHA av strømmen sammen med leietaker igjen og melder i fra om kundebyttet.

INTERNETT OG TV: Internett og kabel-TV leveres hovedsakelig av GET (telefon 02123). Unntakene er Kalvskinnsgata som leverer Real Company nettløsning (kundesupport@realnett.no) og mulighet for riks-TV. I Kongens gate 34 og 49 er det analogt signal for kabel-TV fra Canal Digital. I Kongens gate 66 kan det bestilles TV-signal fra riks-TV. Hjemmesentral for Internett og TV er montert i leilighetene GET leverer til. Leietakere må selv kontakte GET og opprette kundeforhold for å få aktivert Internett, og evt. bestille TV-dekoder, selv om det er inkludert for disse leilighetene. Dersom man ønsker TV på egen hybel kan man kjøpe et av GETs alternativer selv, med priser fra 49,-/mnd. Dekoder bestilles fra GET via deres kundesenter eller hentes ut direkte fra deres adresse Brattørkaia 15, 7010 Trondheim. Ved endt leieforhold er leietaker selv ansvarlig for å si opp sitt kundeforhold og returnere dekoder til GET. Dette gjøres enten ved å sende i post eller ved å levere direkte til deres servicekontor med adressen ovenfor.

BOD/LAGRINGSPLASS: Alle boenheter utenom Kongens gate 34 har bod tilhørende boenheten. Leilighetene har sin egen bod, mens hybler i samme kollektiv gjerne deler. Noen av våre leiligheter har både bod inne i leiligheten og ekstra i kjeller/fellesareal. Kollektivene på vår studentby Camp Trondheim får kodelås fra oss, ellers ordnes dette av leietaker selv.

BIL- OG SYKKELPARKERING: Det er et begrenset antall regulerte parkeringsplasser tilgjengelige på noen av våre eiendommer. Som beboer kan du søke om å leie fast parkeringsplass. Det koster 250-500 kr i måneden, og har ingen binding/oppsigelsestid. Vi kan også utstede midlertidige parkeringsbevis (gratis inntil 1 uke) på vår studentby Camp Trondheim for plassene bak Persaunvegen 54. Dette må avtales med oss senest to dager i forveien fra den aktuelle perioden. Ellers er det sykkelparkering på alle våre eiendommer. Bor du i sentrumsområdet eller på vår studentby, må sykkelen din merkes med gyldig sykkeloblat.

AVFALLSHÅNDTERING: AHA er opptatt av resirkulering og det er godt tilrettelagt for søppelsortering på alle våre eiendommer. De som bor i sentrum har som regel kun restavfall i umiddelbar nærhet inne i bygården, men nærmeste stasjon for papp/papir, plastemballasje og annet avfall som glass/metall er aldri langt unna. På Camp Trondheim har vi også en miljøstasjon for farlig avfall like ved sykkelparkeringen. Glass og metall tas der til container på Coop Prix lengre ned i veien.

SKADER, FEIL OG MANGLER: Ønsker du å varsle om feil i boligen eller trenger du hjelp til å forstå noe av det tekniske, ta kontakt med ansvarlig vaktmester på den aktuelle eiendommen. Kontaktinfo finnes i fellesareal for alle våre kollektiv, og ellers ved heis/inngangsdøren til hvert av byggene. Husk å informer om navnet ditt og hvor du bor.

FLYTTE, BYTTE ELLER ENDRINGER I BOFORHOLDET: Hvis du har spørsmål til kontrakten, inn-/utflytting, oppsigelse o.l., rett en henvendelse til noen av oss på utleie. Info finnes også her ved heisen/inngangsdøren til hvert av byggene, i tillegg til her på nettsiden.Ta helst dette per e-post, og vi lover å svare deg så fort vi kan.