Informasjon om Corona-viruset

INFORMASJON OM CORONAVIRUSET

Coronavirus (COVID-19) kan føre til spørsmål fra våre leietakere. Spesielt gjelder dette leietakere som bor i bokollektiv.

Vi vil viderebringe råd og anbefalinger på hvordan du skal forebygge og unngå smitte fra de offisielle sidene til Helse Norge og fra folkehelseinstituttet. Det er viktig at slik informasjon kun innhentes fra offisielle sider for og unngå missledende informasjon om hvordan man faktisk skal forholde seg til denne situasjonen.

Link til Helse Norges nettsider med fakta og råd finnes her: https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/coronavirus

Se også folkehelseinstituttets nettsider for ytterligere informasjon her: https://www.fhi.no/

For de som bor i kollektiv, anbefaler vi å holde avstand til hverandre og ellers følge hygienerådene fra norske myndigheter.