Recycle by AHA

Recycle by AHA

Recycle er et prosjekt om miljø og gjenbruk, skapt av oss i AHA Eiendom. Kort fortalt handler det om at vi resirkulerer brukte sykler. Vi samler inn sykler som våre leietakere og andre ikke lengre vil bruke, sender de på verksted hvor de blir reparert, omlakkert og merket, før de står klare som fullt brukbare «recycles» fra AHA.

Til hver sommer og utleiesesong står det igjen flere sykler på våre eiendommer som ingen erkjenner seg eller bruker lengre. Dette oppdager vi ved inn- og utflyttinger i løpet av sommermånedene. Istedenfor å kaste disse, vil vi som et miljøtiltak sende de som fortsatt kan brukes på verksted. Etter en liten oppgradering, vil syklene plasseres rundt om på våre eiendommer, og etter hvert kanskje også andre steder i Trondheim – til fri bruk for den som trenger å låne en sykkel.

Prosjektet er først realisert på vår studentby Camp Trondheim, men etter hvert som vi samler inn flere sykler blir det muligheter for sykler flere steder.

AHA Eiendom ønsker å oppfordre til gjenbruk, og vi tar gjerne imot hjelp for at dette prosjektet skal bli levedyktig. Skriv til oss i vårt kontaktskjema dersom du har en sykkel du ikke lengre vil bruke – vi henter den!

recycle logo