Avfallshåndtering

AHA er opptatt av resirkulering og det er godt tilrettelagt for søppelsortering på alle våre eiendommer. De som bor i sentrum har som regel kun restavfall i umiddelbar nærhet inne i bygården, men nærmeste miljøstasjon for papp/papir, plastemballasje og annet avfall som glass/metall er aldri langt unna. Sjekk https://trv.no/levere-avfall/returpunkt-og-midtbypunkt/ for nærmere informasjon.

På Camp Trondheim har vi sjakter for restavfall, papp/papir og plast samt en container for farlig avfall i umiddelbar nærhet til boligene. Glass og metall kastes i container ved Coop Prix lengre ned i Persaunveien.