Bil- og sykkelparkering

Vi har et begrenset antall regulerte parkeringsplasser tilgjengelige på noen av våre eiendommer. Som beboer kan du søke om å leie fast parkeringsplass. Det koster 250,- kr pr.mnd med unntak av p-plasser i sentrum som koster mellom 1000,- og 1500,- kr pr mnd.
Våre p-plasser har èn (1) måneds oppsigelsestid.
På vår studentby Camp Trondheim kan vi utstede midlertidige parkeringsbevis (gratis 3 dager). Dette må avtales med oss senest to dager i forveien av den aktuelle perioden.

Ellers er det sykkelparkering på alle våre eiendommer. Bor du i sentrumsområdet eller på vår studentby, må sykkelen din merkes med gyldig sykkeloblat. Sykkeloblat blir gitt til alle leietakere innen utgangen av september.