Hvordan kan man få ny nøkkel hvis man mister den?

Ta kontakt med oss hvis du har mistet nøkkelen din, så bestiller vi opp ny i tillegg til ekstranøkkel vi til enhver tid har på vårt kontor. Ved tap av nøkler/nøkkelkort har utleier krav på å få dekket alle sine kostnader. Vi tar 1200,- + mva. for tap av systemnøkkel.