Jeg har fått tilsendt leiekontrakt. Hva gjør jeg?

Kontrakten kan signeres digitalt ved bruk av bank-ID eller for hånd så lenge du får den innskannet og sendt per e-post til utleieansvarlig eva@aha.no innen signeringsfristen utløper. Om du velger å signere for hånd, må den originale, signerte kontrakten medbringes på innflytningsdagen din.