Feil, mangler og skader

Ønsker du å varsle om feil og mangler i boligen, skader som har oppstått eller trenger du hjelp til å forstå noe av det tekniske, ta kontakt med ansvarlig vaktmester på den aktuelle eiendommen. Kontaktinfo finnes i fellesareal for alle våre kollektiv, og ellers ved postkasser/heis/inngangsdører i alle våre bygg. Husk å informere om navnet ditt og hvor du bor.