Fjernvarme

Fjernvarme belastes fra og med sommeren 2020 a-konto mot en prosentandel av det totale arealet som ligger i eiendommen. Forbruket avregnes etter faktisk forbruk en gang hvert år. Etter avregningen vil differansen mellom faktisk forbruk og estimert forbruk bli kreditert eller fakturert den enkelte beboer og kontrakt. Dette gjelder kun for nye leiekontrakter som inngås fra og med 2020.

AHA Eiendom er opptatt av å unngå overforbruk av strøm og fjernvarme som miljøtiltak. Våre beboere bidrar til dette ved å ha fokus på og redusere unødvendig oppvarming. Ved riktig fokus blant beboerne kan man redusere sitt eget forbruk og samtidig spare penger og miljø. Vi vil oppfordre alle til å gjøre sitt for både miljø og økonomi.

Vi jobber hele tiden med forbedringer av ENØK løsninger i hele vår eiendomsportefølje.

«ENØK er et begrep som omtaler hvordan man kan bruke energi mer økonomisk, både med tanke på miljøet og lommeboka. Det fine er at disse to tingene går hånd i hånd.»