Har jeg noen frist på meg til å si ifra om ting som er feil med boligen etter jeg har gjennomført en innsjekk?

Ved overtagelse av leieobjektet skal leietaker sammen med utleier gjennomgå boligen og fylle ut et innsjekkskjema som begge signerer. Om du etter dette, oppdager andre feil og mangler du vil ha registrert på innsjekkskjemaet, må du skriftlig sende beskjed til utleier innen 1 uke etter innflytting. Utfylt innsjekkskjema vil være grunnlag for status på boligen ved utsjekk/utflytting.