Har jeg noen frist på meg til å si ifra om ting som er feil med boligen etter jeg har flyttet inn?

Ved overtagelse av leieobjektet må leietaker skriftlig sende klage til utleier innen 1 uke etter innflytting dersom det er mangler eller skader ved leieobjektet som leier ikke vil være ansvarlig for ved utflytting.