Har jeg noen frist på meg til å si ifra om ting som er feil med boligen etter jeg har gjennomført en innsjekk?

Ved overtakelse av leieobjektet skal leietaker sammen med utleier gjennomgå boligen. Leietaker fyller ut innsjekkskjema elektronisk i vår app. https://aha.unialltid.no/ Om du etter dette, oppdager andre feil og mangler du vil ha registrert på innsjekkskjemaet, må du skriftlig sende beskjed til utleier innen 1 uke etter innflytting. Utfylt innsjekkskjema vil være grunnlag for status på boligen ved utsjekk/utflytting.