Hva gjør jeg dersom jeg ikke vil flytte inn akkurat til den datoen kontrakten starter?

Husleien løper fra kontraktstart uavhengig av når du flytter inn. Husk og avtale innflyttingstidspunkt med oss per e-post, senest 14 dager før datoen du ønsker å flytte inn.