Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å flytte ut utenfor den faste perioden for utflytting?

Skulle noe oppstå i leieperioden hvor du blir nødt å flytte ut utenom fast utflyttingsperiode så finnes det en mulighet for det. Du kan finne noen som vil overta leieforholdet ditt. Det er det du som leietaker sitt hele og fulle ansvar og finne noen til å overta ditt leieforhold, og du blir først fristilt fra din kontrakt etter at ny leietaker har signert ny kontrakt for leieobjektet og i tillegg fysisk flyttet inn i boligen. Vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller har utleier rett til å avvise din leietakerkandidat (som vil si at du må finne en annen) og vi har rett til å oppjustere utleiepris etter KPI eller markedspris.