Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å flytte ut utenfor den faste perioden for utflytting?

Skulle noe oppstå i leieperioden hvor leietaker blir nødt å flytte ut utenom fast utflyttingsperiode kan han/hun det ved å finne ny leietaker selv. Dette er leietakers hele og fulle ansvar, og leietaker blir først fristilt fra sin kontrakt etter at ny leietaker har signert ny kontrakt for leieobjektet. Vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller vil utleier oppjustere pris etter KPI eller markedspris.