Hvem kan søke om bolig?

Alle kan søke om bolig hos oss i AHA, med unntak av boliger ved vår studentby Camp Trondheim som forutsetter at du er nettopp student. Vi vurderer om du er kvalifisert til å være leietaker hos oss, og å vedlegge attester fra tidligere utleiere/boligforhold og fra eventuelle arbeidsgivere kan være lurt.