Hvem kan søke?

Alle kan søke om bolig hos oss i AHA, med unntak av boliger ved vår studentby Camp Trondheim som forutsetter at du er nettopp student.