Hvordan innbetale depositum?

I de fleste tilfeller skal depositum innbetales på en sperret depositumskonto. Vi som utleier oppretter en slik depositumkonto i ditt navn hos banken vi benytter. Du vil få beskjed fra vår bank om å signere depositumsavtalen elektronisk vha din BankId. Deretter åones komtoen og du kan overføre beløpet. Vår bankforbindelse er Handelsbanken.

For leietakere på Camp Trondheim, som er studentbolig, skal depositum innbetales på felles depositumskonto i Handelsbanken. Kontonr. 9374.05.18524. Merk innbetalingen av ditt depositum med «depositum kundenummer xxxxxx» Det sekssifrede kundenummeret står øverst på din leiekontrakt.

Depositum skal være innbetalt til depositumskonto eller felles depositumskonto i god tid før avtalt innsjekk/innflytting.
Ingen depositum innbetalt = ingen nøkler utlevert.