Hvordan betaler man inn depositum?

Det er vi som utleier som oppretter depositumkonto i ditt navn hos banken vi bruker. Vår bankforbindelse er Handelsbanken.