Hvordan foregår en innsjekk?

En representant fra AHA Eiendom møter deg ved boligen til avtalt tidspunkt for innflytting. Sammen skal dere fylle ut en sjekkliste for de rom du leier, som begge parter signerer. Dette for å avdekke skader eller mangler i boligen du skal leie. For de av dere som skal betale for strøm i tillegg til husleie, må det også fylles ut et flytteskjema på strøm som sendes inn av oss. Videre vil du bli vist rundt og forklart hvordan ting fungerer mht brannalarm, søppel, post, bod, etc