Hvordan foregår en innsjekk?

En representant fra AHA Eiendom møter deg ved boligen til avtalt tidspunkt for innflytting. Leietaker fyller ut en elektronisk innsjekksliste som ligger i AHA-appen der alle leietakere har egen unik bruker. Sjekklisten er sendt inn når denne er fullført i appen. Dette gjøres både av informative grunner samt for å avdekke skader eller mangler i boligen du skal leie. For de av dere som skal betale for strøm/fjernvarme i tillegg til husleie, må det også fylles ut et flytteskjema på strøm som sendes inn av oss. Videre vil du bli vist rundt og forklart hvordan ting fungerer mht brannalarm, søppel, post, bod, etc.