Hvordan kan jeg si opp en bolig hos dere?

Kontrakten har en varighet på 3 år. Leieforholdet kan avvikles én gang i året, enten 30. juni, eller 31. juli. Oppsigelse må leveres skriftlig/på mail 3 måneder i forkant. (For avvikling 30. juni må leieforholdet sies opp før 31. mars. Ved avvikling 31. juli må leieforholdet sies opp før 30. april).