Hvordan kan jeg si opp en leiekontrakt hos dere?

Våre leiekontrakter har en varighet på 3 år. Du er likevel kun bundet ett år i gangen, dvs til tidligst 30.juni hvert år. Dette betyr at leieforholdet kan avvikles én gang i året, enten 30.juni, eller 31.juli. Oppsigelse må leveres skriftlig/på mail senest 3 måneder i forkant. (For avvikling 30.juni må leieforholdet sies opp før 31.mars. Ved avvikling 31.juli må leieforholdet sies opp før 30.april).