Hvordan kan jeg si opp en leiekontrakt hos dere?

Våre leiekontrakter har en varighet på 3 år. Vilkår for oppsigelse finner du i leiekontraktens pkt 5.