Kan jeg kansellere en signert kontrakt?

I løpet av de første 14 dagene etter at du har signert en leiekontrakt så kan du benytte deg av en angrerett regulert av Angrerettsloven. Merk at dette gjelder kun om avtalen er signert via nett og ikke for hånd, og den gjelder ikke om du allerede har flyttet inn i boligen du skal leie.

En annen mulighet for kansellering er for våre studenter: Om du ved det ordinære studieopptaket i juli har fått avslag på din søknad om studieplass, altså ikke har kommet inn på studiene du har søkt på i Trondheim og ikke skal flytte hit, så kan du mellom 20.-23.juli kansellere den signerte leieavtalen ved å sende en skriftlig kansellering til eva@aha.no. Kanselleringen  vedlegges en kopi av opptaksresultatet ditt.

Merk at om du leier hos oss allerede, og ikke har kommet inn på videre studier i Trondheim, så gjelder ikke denne kanselleringsmuligheten. Da må du si opp leieavtalen på vanlig måte regulert av leiekontrakten din.