Kan jeg selv leie ut boligen midlertidig til noen, f.eks. hvis jeg skal på lengre reise eller utveksling?

Om du skal være borte fra boligen du leier av oss i en lengre periode kan du fremleie boligen. Det betyr at du kan leie den ut til noen andre hvis du f.eks. skal på en lengre reise eller utveksling. Disse vilkår gjelder:

Det er kun med vår godkjenning du kan fremleie boligen du leier av oss. Det gjelder også godkjenning av den du ønsker å fremleie til.

Du må selv finne en leietaker som skal leie din bolig. Som leietaker hos oss har du fortsatt fullt ansvar for ditt leieforhold, selv i perioden du fremleier boligen. Dvs, vi forholder oss til deg som vår leietaker, og din fremleietaker forholder seg til deg som sin utleier.

Bor du i et kollektiv eller dublett så må øvrige leietakere gi et samtykke på den du ønsker som fremleietaker.

Du må skrive fremleiekontrakt med vedkommende du har fått godkjent som fremleietaker. I kontrakten må det tydelig fremgå at det er en fremleiekontrakt, samt perioden kontrakten gjelder for. Ellers bør den følge de lover, regler og punkt som din kontrakt med oss innehar. Vi som utleier har krav på å få opplyst alle vilkår som gjelder for framleien samt få gjenpart av den fremleiekontrakt som måtte være opprettet.