Kan jeg leie ut boligen midlertidig til noen selv, f.eks. hvis jeg skal på lengre reise eller utveksling?

Hvis du finner ny leietaker selv kun for en periode og vil komme tilbake til boligen, kan vi gjøre en avtale på dette så lenge det avtales i god tid i forveien. Det gis ikke rett til framleie uten utleiers skriftlige samtykke. Utleier har krav på å få opplyst alle vilkår som gjelder for framleie og få gjenpart av den fremleiekontrakt som måtte være opprettet.