Må jeg betale TV-lisens selv eller blir det dekt av AHA Eiendom?

Der vi i AHA har satt inn TV (kollektiv) betaler vi for lisensen, men alltid ellers hvor du har medbrakt din egen TV er du selv ansvarlig for å ha en gyldig TV-lisens for din TV.