Når er det frist for å sende inn søknad om tildeling av leiekontrakt?

Vi har ingen frist, for så lenge vi har ledige boliger tildeler vi leiekontrakter så fremt du er en vi ønsker å leie ut til. Vi mottar søknader hele året, men for deg som vil sikre deg bolig fra studiestart så er det lurt å være tidlig ute, gjerne 6-8 måneder i forkant, og det er «først til mølla»-prinsippet som gjelder.