Når kan jeg forvente svar på søknaden?

Vi tar tildeling av boliger fortløpende, men ved ønske om bolig til sommer/studiestart kan dette vente til mai, da vi har fått inn alle oppsigelser og vet hva vi vil ha ledig fra juli/august.