Når kan jeg forvente svar på søknaden?

Vi gjennomfører en fortløpende behandling av søknader og tildeling av leiekontrakter på ledige boliger. Men for de som ønsker bolig fra sommeren/studiestart er tildeling av leiekontrakt avhengig av når vi får oversikt over hva som vil bli ledig, i form av mottatte oppsigelser. Årets oppsigelser kommer i hovedsak i mars-april, og det vil si at hovedtildeling ikke skjer før i april/mai. Men i noen tilfeller tildeler vi boliger for høstsemesteret allerede i januar, så ta kontakt om du vil være «først til mølla».