Når må man betale første husleie?

Husleien faktureres alltid forskuddsvis med forfall den 1. hver måned. Dette gjelder også ved innflytting, at den skal betales før du får overta nøkler.