Hva gjør jeg dersom jeg signerer en kontrakt først, for så og ikke komme inn på studier i Trondheim?

Om du har signert en leiekontrakt med oss, men får avslag på studieplass du har søkt på i Trondheim, så kan du ha mulighet til å kansellere leieavtalen du har signert. Du kan sende inn en kansellering på eva@aha.no  innen 23.juli vedlagt kopi av ditt opptaksresultat som bekrefter at du ikke har fått studieplass i Trondheim. Merk at det er først når din kansellering er godkjent av oss at du ikke lenger er bundet av din leiekontrakt. Denne kanselleringsmuligheten gjelder ikke for de som allerede er innflyttet.