Er det tillatt med husdyr, om man har en allergivennlig rase eller lignende?

Det er ikke tillatt med noen typer husdyr i våre boliger. Vi har nulltoleranse for all dyrehold, og anser dette som oppsigelsesgrunn da det er brudd på inngått kontrakt.