Hvordan varsler jeg dersom jeg oppdager mangler ved boligen?

Feil/mangler meldes inn til ansvarlig vaktmester på den aktuelle eiendommen. Gjør helst dette per e-post dersom det ikke haster. Kontaktinfo finnes på alle våre eiendommer, som oftest ved inngangsparti/oppgang ved postkasser o.l. Hvis du ikke lykkes å få kontakt innenfor våre arbeidstider mandag-fredag 8-16 eller er usikker på hvem du skal spørre, kan du ringe til vår kontortelefon på 73890000.