Hvordan varsler jeg dersom jeg oppdager mangler ved boligen?

Feil/mangler meldes inn via din side på aha.unialltid.no, under «Henvendelser». Om situasjonen er akutt må du ringe vaktmester! Kontaktinfo finnes på alle våre eiendommer, trappeoppgang, heis eller ved postkasser o.l.