Urbania

URBANIA

AHA Eiendom er i planleggingsfasen av den nye bydelen Urbania på Rotvollodden. Dette er et av de mest spennende og idylliske områdene i Trondheim, med høy kulturminneverdi og et attraktivt ytre miljø. Med fokus på å ivareta området og miljøet ønsker AHA Eiendom å skape et unikt bomiljø der samspillet mellom mennesker er vesentlig. Målet er å utvikle et levende område som er tilgjengelig for hele byens befolkning.

Urbania blir stedet for deg som ønsker å bo i en topp moderne leilighet i fantastiske omgivelser med store fellesrom der du kan dyrke dine interesser og hobbyer sammen andre. Med dette ønsker AHA Eiendom at Urbania blir et unikt referanseprosjekt for en moderne boform.

Prosjektet representerer også en mulighet til å ta i bruk ny teknologi og AHA Eiendom har sammen med flere andre aktører iverksatt utviklingsprosjekter innen miljø, velferd, sikkerhet og komfort.

Det gjøres oppmerksom på at dette er foreløpige planer, og at det sammen regulerende myndigheter jobbes kontinuerlig for å få på plass de endelige planer.

KLIKK HER FOR Å LESE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR ARKITEKT EBBELS VEG 22 M.FL.